مقاله تجویز انتقال منافع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان – پاییز – زمستان ۱۳۸۹ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تجویز انتقال منافع
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه استیجاری
مقاله حق کسب یا پیشه یا تجارت
مقاله انتقال منافع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوندگار نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مردادماه ۱۳۵۶، مواردی را که موجر با استناد به آنها می تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده ۱۹ این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستاجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل شناخت این حق برای مستاجر، قانونگذار اولویتی را نیز برای موجر قایل شده تا بتواند با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر در قبال تخلیه، منافع مورد اجاره را به خود منتقل و آنرا تصرف نماید. هر چند رعایت این اولویت برای موجر و صدور حکم تخلیه بر مبنای آن، متفاوت از موارد تخلیه احصای شده در این قانون بوده و استثنائی بر آن محسوب می شود اما در واقع، قانونگذار با شناخت حق درخواست تجویز انتقال منافع به غیر برای مستاجر و در مقابل رعایت اولویت برای موجر، حقوق هر دو طرف را مدنظر قرار داده و ضمن احترام به حقوق هر یک، از تضییع احتمالی حقوق ایشان نیز اجتناب نموده است.