سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا علیزاده – کارشناسی ارشد معدن شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
منصوره احتشامی – کارشناس ارشد مخابرات و کنترل

چکیده:

تامین ایمنی تونل های ترافیکی شهری به دلیل ترافیک بالا و حضور تعداد زیاد مسافران همواره از اهمیت زیادی برخوردار است تا در صورت مواجه با شرایط اضطراری تجهیزات مربوطه ضمن اعلام هشدار به مرکز کنترل بتواند تصمیم های مناسبی را برای کنترل و راهبری تجهیزات بکارببرد تا ضمن تامین ایمنی حادثه دیدگاه امکان خروج ایمن آنها تا رسیدن گروه ایمنی ونجات به محل فراهم نماید براساس مطالعات انجام گرفته جهت اتصال ادامه بزرگراه صیاد شیرازی به شبکه بزرگراهی تهران نیاز به اجرای تونلی دو طبقه با طول ۱۰ کیلومتر می باشد دراین مقاله تجهیزات مورد نیاز به منظور ایمن سازی و اجزای سیستم کنترل و ایمنی تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره برداری مورد بررسی قرارگرفته است همچنین مشخصات اصلی و فنی تجهیزات کنترلی شامل نحوه عملکرد ابزار محدودیت ها شرایط بکارگیری تعداد ابزار مورد نیاز مورد بررسی قرارگرفته است.