مقاله تجمیع داده های فلوریستیک و اطلاعات نمونه های هرباریومی در ایران: طرح یک ساختار داده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تجمیع داده های فلوریستیک و اطلاعات نمونه های هرباریومی در ایران: طرح یک ساختار داده
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله ساختار داده ها
مقاله فلوریستیک
مقاله نمونه گیاهی
مقاله هرباریوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی تهرانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نژادرنجبر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پایگاه داده های فلوریستیک پس از پایگاه داده های تاکسونومیک – نام گذاری، دومین سطح از پایگاه داده های گیاهی را تشکیل می دهد. در این مقاله، جزییات ساختار داده ها و منابع قابل دسترس برای ایجاد یک پایگاه داده فلوریستیک قابل توسعه به همراه توضیحاتی در زمینه پایگاه داده های تاکسونومیک و فلوریستیک ارایه گردیده است. این مقاله، امکان استفاده و وجود یک مسیر کوتاه برای رسیدن به یک پایگاه داده فلوریستیک ملی را از طریق یکنواخت و یکپارچه سازی مجموعه داده های پراکنده در مراکز مختلف گیاه شناسی ایران، نشان می دهد. بدین ترتیب، کشور ایران می تواند دومین کشور در منطقه جنوب غرب آسیا دارای پایگاه داده فلوریستیک در مقیاس ملی باشد و خدمات آن را به جامعه علمی کشور ارایه نماید.