سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال قنادپور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علیرضا صفاهیه –
احمد زندمقدم –

چکیده:

لویی(Typha latifolia)ماکروفیتی آبزی است که در مناطق تالابی ، باتلاقی و حاشیه رودخانه یافت می شود. این پژوهش به منظور بررسی تجمع فلزات سنگین سرب ، روی ، نیکل و کادمیوم درگیاه لویی و در رسوبات رودخانه اروند و بهمنشیرانجام گرفت . اندازگیری فلزات مذکور در فصل بهار و در سه بخش رسوب ، ریزوم و برگ در شش ایستگاه مطالعاتی صورت گرفت . میانگین غلظت فلزات سنگین در ایستگاههای مختلف در ریزوم ، برگ و رسوب به ترتیب روی۳/۸،۵۲/۳،۴/۶کادمیوم ۱۴/۰، ۰۵/۰، ۰۹/۰ نیکل۳۴/۰، ۲۸/۰،۸۲/۱سرب۸۳/۰، ۶۹/۰،۲۸/۲ میکروگرم بر گرم اندازگیری شد. میانگین غلظت فلزات در رسوبات منطقه از استاندارد های محیط زیست کانادا و کیفیت رسوب امریکا پائین تر بوده است . همچنین از میان فلزات سنگین مذکور، میانگین غلظت فلزات روی و کادمیوم در قسمت ریزوم بالاتر از برگ و رسوب بوده است .در این پژوهش از شاخص TF برای تعیین نرخ تجمع بیولوژیکی فلزات در لویی استفاده شد که نتایج نشان داد این پژوهش از مدل TF=Pb>Ni>Zn>Cd پیروی می کند . بر اساس نتایج بدست آمده بنظر می رسد که ریزوم لویی می تواند به عنوان شاخص آلودگی کادمیوم و روی در خاک و رسوبات منطقه محسوب شود