مقاله تجمع زیستی فلزات سرب و روی در کبد و عضله کپور (Cyprinus carpio)، ماهی سفید (Rutilus frisii kuttom)و کفال طلایی (Liza auratus) بازار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تجمع زیستی فلزات سرب و روی در کبد و عضله کپور (Cyprinus carpio)، ماهی سفید (Rutilus frisii kuttom)و کفال طلایی (Liza auratus) بازار تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله ماهی سفید
مقاله کپور
مقاله کفال طلایی
مقاله سرب
مقاله روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری ساری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ولایت زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از خطرناک ترین آلاینده های سمی در محیط زیست موجودات زنده فلزات سنگین هستند که سبب بروز مسمومیت و بیماری های حاد و مزمن در انسان می شوند. تحقیق حاضر در سال ۱۳۸۹ به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در بافت های کبد و عضله ماهیان کپور (Cyprinus carpio)، کفال طلایی (Liza auratus) و ماهی سفید (Rutilus frisii kuttom) دریای خزر انجام شد. نمونه برداری به صورت کاملا تصادفی انجام شد و ۳۶ عدد ماهی از بازار سرچشمه تهران تهیه گردید. میانگین غلظت سرب و روی در کبد و عضله ماهیان دریای خزر برابر با ۲٫۱۹±۰٫۵۸ و ۱۴۳٫۸۶±۱۲٫۶۱ میلی گرم در کیلوگرم محاسبه شد که اختلاف معنی داری نشان می داد (p<0.05). بر اساس نتایج بدست آمده، بالاترین غلظت سرب و روی در کبد ماهی کفال (۶٫۶۳±۰٫۱۵ و ۳۱۹٫۶۶±۳٫۰۵) میلی گرم در کیلوگرم و پایین ترین میزان سرب و روی در عضله کپور دریایی (۰٫۴۱±۰٫۱۱ و ۱۰٫۸۰±۱٫۵۰) میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. میزان سرب و روی در ماهیان در مقایسه با حد مجاز استاندارد انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا (NHMRC)، وزارت کشاورزی، شیلات و غذای انگلستان (UKMAFF) و سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) بالاتر بود.