سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام صالح – کارشناس ارشد معماری
شهلا غفاری جباری – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

نماز پاکترین تسبح آفرینش و نشانه پرستش و طاعت معبود است حالتی ازتواضع و خضوع و تسلیم که وجود آدمی را جز به ایستادن دربرابر پروردگار خویش ارام نمی سازد نماز ستون دین است و برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم الهی از دغدغه فرد مسلمان است توجه به مقوله نماز به عنوان ستون دین اسلام و سعی دربرگزاری هرچه بهتر و روحانی تر آن ازسده های اولیه اسلام درمعماری مساجد نمود کرده است هنرمندان مسلمان ایرانی همواره سعی نموده اند تا ازاین مفاهیم مذهبی درمعماری مساجد به بهترین شکل ممکن استفاده کنند از این رو این مقاله برآن است تا با بررسی یکی از شاهکارهای هنر و معماری اسلامی این سرزمین مسجد امام اصفهان به معرفی مفاهیم مذهبی نماز درمعماری مساجد ایرانی بپردازد به منظور دستیابی به این مهم ازروش تحقیق توصیفی تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانه ای و دربخش بررسی نمونه موردی از مطالعات میدانی استفاده شده است.