سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سایه گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی
ناهیده سرداری ممقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی
صونا گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آ.ب.آ موسسه غیرانتقاعی

چکیده:

ازابتدای پیدایش انسان دین و هنر همواره جزئی جدایی ناپذیر از بشریت بودها ست اما ازقرن بیستم به بعد تفکر مدرن برتمام مقوله های سنتی زندگی مردم سایه افکنده و آنها را دستخوش تغییراتی کرده است که یکی از این مقوله ها که مورد بحث ما نیز هست مقوله ی هنرودرپی آن معماری است بررسی دین از آیینه هنر را از سه دیدگاه می توان بررسی کرد که شامل هنر قدسی هنر دینی و هنرسنتی است همانطور که می دانیم هنر قدسی ریشه درامر الهی دارد اما پس از ورود دنیای مدرن بهعرصه ی هنر و جایگزینی تفکر انسان محوری به جای خدا محوری هنر از درجه قدسی به دینی تنزل یافته است دراین مقاله سعی شده است پس از تعریف و روشن شدن مفاهیم هنر قدسی هنر سنتی و هنر دینی این مقوله را درمعماری گنبدها بررس یکنیم و به تفاوت های آنها بپردازیم و درآخر به این نتیجه برسیم که فقدان معماری قدسی چه تاثیری برروی بشریت دارد.