سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نفیسه گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

عدالت به مثابه مفهومی بسیار انتزاعی ازدیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است بحث درباره چیستی عدالت به مثابه یکی از محوری ترین سوالات فلسفه سیاسی همچنان استمرار دارد درارتباط با مفهوم عدالت مفاهیمی چون برابری انصاف و مساوات مطرح می شوند که گاهی مترادف با آن و گاهی با مفهومی متفاوت با آن به کارگرفته شده اند به گفته پرلمان: درمیان بسیای از مفاهیم معتبر عدالت مقامی رفیع دارد اما دچار ابهامی لاعلاج است از دید بسیاری کسان عدالت اصلی ترین فضیلت و منبع و ریشه همه فضایل است عدالت دریک کفه و دیگر فضیلت ها و ارزشها درکفه دیگر قرار دارند رویکرد غالب در نزد متفکرانی که به گونه ای با بحث عدالت درگیرشده اند آن است که به عدالت به عنوان یک فضیلت ارزش یا معیار بنگرند که مستقل از امیال اراده و منافع متلون و متغیر ادمیان از اعتبار و اهمیت خاص برخوداراست.