سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد احیائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،دکترای فلسفه هنر

چکیده:

بخش۱- می توان با تحقیق معانی رمزی عرفان و نقوش ایرانی انعکاس رازهای کلام مقدس و عوائم بالا در ذکر عرفا و رویت ها و مشاهدات انفسی ایشان در قاموس نقشه های فرش کشف کرد که این مهم تا کنون انجام نشده بود.مساله ی تحقیق این بود که نقش های محرمات چگونه قابلیت تجلی انوار و کلام حق را با هم بر عهده گرفته است؟بخش۲-جامعه،طرح نمونه برداری،روش گردآوری داده ها ،ابزارهای تحقیق،اعتبار و روایی،سپس طرح تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها شرح داده شده است.بخش۳-ابتدا توصیف داده ها وسپس تجزیه و تحلیل به منظور دستیابی به جواب پرسش انجام شده و فرضیه ی تحقیق پاسخ مثبت گرفته است.بخش۴-مساله پاسخ گرفته و سپس تطبیق یافته ها با آرای مطرح در پیشینه انجام شده و محدودیت ها و پیشنهادهای تحقیق و پیوست ها درج شده است.