سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرسا بیدلی – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
سمیرا رحیمی آتانی –
مریم گچ کوب – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این پژوهش درباره باغهای ایرانی دردوره اسلامی می باشد که با ظهور اسلام این باغهای زمینی یک ویژگی مقدس یافتند نمادی از بهشت آمانس که پاداش زندگی پس از مرگ مومنین خواهد بود پرداختن به مفهوم باغ ایرانی آن هم از دریچه توصیفات و تصاویرباغهای توصیف شده درقرآن کریم یکی از جنبه هاو مقولاتی است که می تواند برشناخت باغ ایرانی و عناصر کالبدی آن تاثیر گذار باشد پرسش مهم دراین باره این است که آیا دیدگاه اسلام و توصیفات قران از بهشت درباغ ایرانی نمودی داشته است و باغ ایرانی به لحاظ کالبدی نمادی از بهشت می باشد یا خیر؟ این نوشته از گونه پژوهش های تفسیری – تاریخی درمرحله جمع آوری اطلاعات و استدلال – منطقی درمرحله تجزیه و تحلیل می باشد که روش پژوهش درآن بهره گیری از تعقل برای تبیین روابط و درک اجزا یک سامانه ذهنی است هدف این پژوهش تبیین تاثیر توصیفات قرانی از بهشت برشکل گیری ساختارکالبدی باغهای ایرانی است.