مقاله تجلی مظاهر خیر در طبیعت اسطوره ای نگاره های شاهنامه تهماسبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تجلی مظاهر خیر در طبیعت اسطوره ای نگاره های شاهنامه تهماسبی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مظاهر خیر
مقاله اسطوره
مقاله نگارگری
مقاله شاهنامه شاه تهماسبی
مقاله طبیعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان خواه نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: مقبلی آناهیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آن جا که هنر هر ملتی ریشه در باورها و اعتقادات و اساطیر مردمان آن دارد و رمزگشایی آن نیازمند شناخت اسطوره های آنان است، در این مقاله سعی شده است تا با تعمق در مظاهر خیر طبیعت در اساطیر ایرانی، تجلیات آن را در تصویرگری ایرانی مورد بررسی قرار دهیم. ثنویت به مفهوم قبول دو مبدا خیر و شر، از مشخصه آیین زردشتی است. اصل تضاد در اندیشه ایرانی، بر مبنای طبیعی استوار بوده است. مهر طبیعت، باعث آسایش و فراخی نعمت بود و قهر طبیعت، مایه رنج و گرسنگی و قحطی، و قوای طبیعت هم دو قوه سرسبزی و خشکی تصور می شدند. جهان مادی نیز اساسا بر اثر تضاد و تقابل به وجود آمد و تقابل نیک و بد، تضاد مثبت و منفی و جنبش و حرکت نیز بر اساس همین دیالیکتیک تا زمانی وجود دارد که این تقابل وجود داشته باشد. این دوگانگی در سیر تحول خود از باورها به اساطیر و از آن جا به هنر راه یافته است. نگارگری ایرانی همواره یکی از عالی ترین هنرهای تصویری است و شاهنامه تهماسبی چکیده و گزیده این هنر است. به همین منظور در این مقاله یازده نگاره از شاهنامه تهماسبی با دیدگاه بررسی تجلی مظاهر خیر طبیعت مورد تحلیل قرار می گیرد و چگونگی تجلی نمودهای خیر در آن ها بررسی شده و تلاش می شود با شیوه ای توصیفی- تاریخی رمزگشایی اعتقاد به ثنویت در اساطیر ایرانی، به شناختی هرچه عمیق تر از نوع نگرش هنرمند نگارگر دست یافت. نتیجه آن که هنرمند نگارگر با آگاهی از اساطیر و اعتقادات به نیروهای خیر طبیعت به تصویرگری و رمزپردازی آن پرداخته است.