مقاله تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنایی
مقاله قصاید
مقاله شعر تعلیمی
مقاله شعر اخلاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عامری شهرابی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش مضامین و درونمایه های تعلیمی (اخلاقی) سنایی بر اساس قصاید این شاعر سترگ ادب فارسی با روش توصیفی بررسی شده است زیرا مضامین و اندیشه های تعلیمی- اخلاقی سنایی بر اساس آثار گرانسنگ و ارزشمند او در ادب فارسی، بارز و برجسته است. نگارندگان بر آنند تا با بررسی این موضوع، ارزش ها و آموزه های اخلاقی موجود در قصاید این شاعر بلندپایه را بکاوند و برخی فضایل و رذایل اخلاقی به کار رفته در سروده های او را تبیین کنند. آنچه در این پژوهش حائز اهمیت است، پرداختن به موضوعات مشترکی است که در آثار دیگر سنایی از جمله حدیقه الحقیقه مورد توجه قرار گرفته است.