سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکرم غفاری – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
سیدباقر سیفی –
محمدحسین آق خانی – دانشیار
باقر عمادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به بحران انرژی و انتشارگازهای گلخانه ای ناشی از مصرف بی رویه سوختهای فسیلی تمام تلاشها بران است که مصرف انرژی تاحد امکان کاهش یابد بخش کشاوری نیز از این موضوع مستثنی نیست دراکثر کشورهای پیشرفته و حتی درحال توسعه انرژی وارد شده درواحد سطح برای تولید محصولات مختلف کشاورزی را بررسی و با محاسبه شاخص کارایی انرژی سعی کرده اند سیستم کشاورزی خود را ازنظر مصرف انرژی بهینه کنند سیب یکی از محصولات منتخب و استراتژیک دردنیا و ایران بوده که اهمیتی فراوان از لحاظ اقتصادی غذایی و صادراتی دارد دراین مقاله سعی شده است تا شاخص های انری درتولید سیب درایران بطور موردی دراستان تهران و آذربایجان غربی مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفته و راه کارهای لازم جهت بهینه کردن مصرف دراین مناطق ارایه گردد.