سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین منجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا،گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

شناخت نظام تغییرات زمانی مکانی بارش برنامه ریزی و چیرگی برمحدودیت منابع آب را افزایش داده خسارات ناشی از اتلاف آب و خشکسالی را کاهش میدهد لذا هدف تهیه اطلاعات بنیادی کاربردی تجزیه و تحلیل توزیع زمانی مکانی بارش است به کمک تحلیل آماری ۲۶ ایستگاه منطقه طی دوره ۳۶ ساله پارامترهای آماری بارش سالانه فصلی و ماهانه ونحوه منطقه ای بارش در منطقه ارزیابی نتایج زیر حاصل گردید حوضه دارای رژیم بارش مدیترانه ای بوده ودارای یک فصل خشک می باشد متوسط بارش سالانه در حوضه ۸۱۶ میلی متر کمترین بارندگی در ایستگاه مشراگه ۲۲۲/۲ میلی متر و بیشترین بارندگی مربوط به ایستگاه مال اقا به میزان ۸۱۵/۷ میلی متر در منطقه مورد مطالعه می باشد پراکنش مکانی بارش حوضه درنواحی مرتفع تر خطی و روندی افزایشی دارد.