سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد قناعتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی جعفری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

رفتار متفاوت پیزومتر های موجود در یک آبخوان می تواند نتیجه عوامل مختلفی از جمله عوامل ساختاری، عوامل هیدروژئولوژیکی نظیر تغذیه از رودخانه و فعالیت های انسانی از جمله تاثیرات آب برگشتی از کشاورزی باشد. در این تحقیق تغییرات سطح آب زیرزمینی آبخوان مجن در استان سمنان در یک دوره بیست و چهار ماهه مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که در مناطقی از دشت که کشاورزی شدت بیشتری داشته است، سطح آب زیرزمینی در پیزومتر های واقع در این مناطق بالا آمده آمده است. همچنین در مناطقی به دلیل وجود عوامل ساختاری نظیر گسل و همچنین تغذیه از رودخانه ارتباط آب زیرزمینی در مناطق مختلف دشت قطع شده است. این عوامل سبب رفتار متفاوت پیزومتر های موجود در آبخوان شده است. داده های هدایت الکتریکی آب زیرزمینی نیز تایید کننده زون بندی پیزومتر های موجود بر اساس رفتار آن ها می باشد.