سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی خدایاری – مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادهای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ ۸۸/۱۰/۱۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ موافقت خود را با ایین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نمودند با عنایت به اینکه مشارکت به عنوان سومین انقلاب مدیریتی در عصر کنونی از ان نام برده شده است مفهوم جدیدی تحت دموکراسی صنعتی یاسازمانی نیز در این راستا مطرح شده است این مفهوم نتیجه معاضدت و مشارکت کارفرما مستخدمین، اتحادیه های کارگری و کارفرمایی حکومت و عموم مردم است که می توان این احساس را در کارکنان سازمان به وجود اورد که انها صرفا دریافت کننده حقوق و مزایا نیستند بلکه مشارکت کنندگانی فعال هستند