سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا علیزاده سودمند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه وجود فناوریهای نوین درسازمان ها به عنوان یک مزیت به شمار می اید و با گسترش این فناوریها خطرات استفاده از آن نیز افزایش می یابد وجود سیستمهای اطلاعاتی کارامد به عنوان یکی از مهمترین ارکان هر سازمان می باشد گسترش این فناوری مانند هر تکنولوژی دیگر خطراتی به همراه دارد شناسایی و براورد هزینه این خطرات در سیستمها خصوصا سیستمهای اطلاعات بسیار حائز اهمیت می باشد صرفنظر کردن از تجزیه و تحلیل هزینه ریسک سازمان را دچار مشکل می کند به همین خاطر میبایست با استفاده از یک مدیریتکارامد ریسک ها و ابهامات شناسایی گردند و روشهای کاهش هزینه ریسک در سیستم مشخص شود و اثرات ریسک ها در سیستم مورد مطالعه قرارگیرد در این مقاله سعی شده است به شیوه ای صحیح به مسائل موجود پرداخته شود وعوامل موفقیت در تجزیه و تحلیل هزینه ریسک ذکر گردد.