سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی قمشی – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا زایری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی نکوئیان فر – مدیریت بخش رسوب سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

سد دز یکی از سدهای مهم کشور ایران می باشد که حجم کل اولیه مخزن آن ۳/۳میلیارد متر مکعب بوده است. برای شناخت دقیق جریانهای غلیظ احتمالی در مخزن دز و میزان اثر آنها در رسوبگذاری، در سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۱ در دوهای غلیظ احتمالی انجام گردید. به طور کلی نتایج نشان می دهند که هایی به منظور ثبت جریان مرحله اندازه گیری جریانهای غلیظ رخ داده با دبی کمتر از ۰۶۶ مترمکعب در ثانیه و با غلظت رسوب کمتر از ۱۱۱۱ گرم در لیتر ، جریان هایغلیظ ضعیغی بوده اند بطوریکه این جریانها نتوانسته اند خود را به دیواره سد برسانند. جریانهای غلیظ رخ داده با دبیهای بیش از ۰۶۶ متر مکعب در ثانیه و با غلظت رسوب بیش از ۱۱۱ گرم در لیتر، جریان های غلیظ نسبتاً قوی ایجاد نموده اند بطوریکه این جریانها به دیواره سد رسیده اند. جریان های غلیظ با دبی های بیش از ۱۳۳۶ متر مکعب در ثانیه و با غلظت رسوب بیش از ۴ گرم در لیتر بصورت تشدید شونده عمل نموده اند.