سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله موسوی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکتری سازه های ابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس

چکیده:

دراین مقاله به بررسی معیارهای پایداری سدهای وزنی بتنی توسط نرم افزار CADAM پرداخته شده است مقادیر به دست امده از نرم افزار مربوط به فشارهای uplift طول ترک و گسترش ترک و مقادیر نیروهای نرمال و برشی تنشها و ضرایب اطمینان در برابر لغزش واژگونی و فشار uplift مطابق با منابع مختلف در مورد پایداری سد FERC1999 , USBR 1987, FERC 1991 ,USACE 1995 مقایسه شده و تطابق بسیار خوبی وجود دارد که نشان دهنده کارایی بالای این نرم افزار دراین زمینه است