سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدزمان حسینی – شرکت برق منطقه ای تهران
داریوش حامدی – شرکت مهندسی بهین شبکه ایرسا

چکیده:

برخی از عوامل مهمی که در بهره برداری مناسب و مطمئن از خطوط انتقال اثرات منفی دارد، اشتباه در طراحی، نامناسب بودن تجهیزات، عدم انتخاب مسیر بهینه خط و اجرای ضعیف آنها می باشند. اثرات این نقائص به حدیاست که در فصولی از سال و یا در شرایط خاصی، ساعتها و روزها و به دفعات مکرر خط انتقال از مدار خارج شده ومشکلات عدیده و حادی را باعث می شوند.یکی از بارزترین موارد دراین زمینه، خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت تکمداره حسنکیف – زیاران می باشد که طی ۳۰ سال بهره برداری همواره مواجه با مشکلات و حوادث زیادی بوده است. عمده مشکلات این خط و عوامل موثر در بروز آنها بهشرح ذیل می باشند: بروز قطعی های مکرر خط، بخصوص در فصول · سرد و پر بارندگی و توام با باد. قطعی های ناشی از مشکل یا ضعف ایزولاسیون ·خط:عدم انتخاب مسیر مناسب و تبعات ناشی از آن · در این مقاله ضمن توضیحات بیشتر در خصوص موارد فوق الذکر به روشهای کاهش و یا رفع این اشکالات پرداخته و توصیه های مناسب شده است.