سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید علی جوزی – گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ش
پریناز سلاتی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست و

چکیده:

طرح الفین نهم (پتروشیمی آریاساسول) بزرگترین واحد الفین گازی به شمار می رود که در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع شده است.تحقیق حاضردرواحد تولید پلی اتیلن سبک مجتمع پتروشیمی آریاساسول واقع در منطقه عسلویه با هدف؛ حذف، کاهش و کنترل ریسک های زیست محیطی موجود با استفاده از روش EFMEA ، یکی از روش های ارزیابی ریسک (FMEA) صورت گرفت.به این منظور پس از انتخاب محدوده مطالعاتی،شناسایی و اندازه گیری پارامترهای محیطی، با استفاده از این روش منابع مولد ریسک های زیست محیطی شناسایی شد. پس از تجزیه تحلیل اثرات جنبه های زیست محیطی؛ ارزیابی پیامدها بر اساس RPN ، درجه بندی و الویت بندی شد. پس از انجام محاسبات آماری مشخص شد آن دسته از جنبه های زیست محیطی که عدد اولویت ریسک آنها بالاتر از ۱۵ است دارای سطح بالای ریسک هستند. نتایج ارزیابی اولیه بدست آمده در واحد پلی اتیلن سبک نشان می دهد که بالاترین جنبه در ریسک زیست محیطی مربوط به فرآیند سیستم ونت اضطراری با عدد الویت ریسک ۴۸ که در اثر عملکرد ایمنی راکتور ،منجر به ایجاد آلودگی هوا ،صوتی ،رادیو اکتیویته می شود. نتایج ارزیابی ثانویه جنبه های زیست محیطی و اختلاف RPN محاسبه شده و سطوح ریسک به دست آمده برای فعالیت ها در این پتروشیمی نشان می دهد که به کارگیری روشهای نوین در شناسایی و ارزیابی ریسک می تواند تا حدود قابل ملاحظه ای از شدت بروز ریسک ها و به تبع آن از خسارات و زیان های وارده بر محیط زیست بکاهد.