سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید پورقاسم – دانشگاه امام حسین (ع) – مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر
سیدمحسن محسنی شکیب – دانشگاه امام حسین(ع) – مرکز تحقیقات نهاب
حسین گلپرور – دانشگاه امام حسین(ع) – مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر

چکیده:

استفاده از گاز طبیعی فشردهCNG)به عنوان سوخت جایگزین خودروها، باعث کاهش آلودگی هوا میگردد. به منظور ذخیرهسازی این گاز در خودرو، آنرا تا فشار ۲۰۰ بار فشرده کرده و درون مخازن مخصوص نگهداری میکنند. در خودروهای سواری معمولا از مخازن فولادی استفاده میشود. در این مقاله، آنالیز مخازن گاز طبیعی فشرده تمام فلزی با توجه به اهمیت و استفاده روزافزون آنها در خودروها بررسی شده است و با توجه به استانداردهای طراحی مخازن CNGدر دنیا، به طراحی و آنالیز دو نمونه مخزن تمام فلزی پرداخته شده است. طراحیها با استفاده از روش تحلیلی و روش عددی و بهکمک نرمافزار اجزاءمحدودABAQUS انجام شده است و سپس نتایج تجزیه و تحلیل عددی با نتایج تجزیه و تحلیل دستی مقایسه گردیده و صحت نتایج مورد تایید قرار گرفته است. همچنین به اصول طراحی و محدودیتهای طراحی این مخازن نیز پرداخته شده است.