سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

همایون موتمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،گروه مهندسی کامپیوتر
حسام عمرانپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خدیجه زاهدی – موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

یک نیازمندی از روش های تایید جدید که بر محدودیت های تکنیک های ارزیابی سنتی غلبه می کنند وجود دارد و در زمان مشابهی برای سیستم های بلادرنگ مناسب اند. یک سیستم بلادرنگ سیستمی است که صحت منطقی آنبر اساس دو چیز است: صحت خروجی و مناسب بودن آن. هدف، آدرس دهی تایید و تجزیه و تحلیل ویژگی زمانی سیستم های بلادرنگ می باشد. پتری نت زمانی یک مدلپتری نت مشهوری است برای تشخیص و تایید سیستم های بلادرنگ که یک روش اساسی برای تجزیه و تحلیلآن، تجزیه و تحلیل قابلیت دسترسی است. تکنیک موجود برای تجزیه و تحلیل قابلیت دسترسی TPN ، هرچند،برای تایید ویژگی زمانی مناسب نیست به این دلیل که نمی تواند در زمان اجرای وظیفه، تاخیر end-to-end را مشتق کند، اما مسئله مهمی برای سیستم های حیاتی- زمانی است که از درخت قابلیت دسترسی ساخته شده درتکنیک استفاده می کند. حال یک قابلیت دسترسی جدید بر مبنای روش تجزیه و تحلیل برای TPN برای تجزیه و تحلیل ویژگی زمانی که مسئله را آدرسدهی می کند ارائه می دهیم. تکنیک ما بر مبنای مفهومی به نام clock-stamped state class(CS-class) می باشد. با درخت قابلیت دسترسی تولید شده بر مبنای CS-class می توانیم مستقیما تاخیر زمانی end-to-end را در اجرای تکلیف محاسبه کنیم. نشان خواهیم داد چطور این تکنیک را برای تایید ویژگی زمانی از مدل TPN از یک سیستم کنترل و دستور می پذیریم.