سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نویدرضا نظیفی – مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی واحد نور
امیدرضا نظیفی –

چکیده:

شبکههای اجتماعی مکانیسمهای مختلفی را برای اشتراکگذاری دادههای بین کاربران فراهم میکنند. شبکههای اجتماعی مبتنی بر وب در دهه اخیر به سرعت در بین مردم محبوب شدند. به عنوان نمونه فیسبوک در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۵۰ میلیون کاربر داشت. در حالی که در ژانویه ۲۰۱۲ بیش از ۸۰۰ میلیون کاربر فعال دارد. همزمان با رشد دستگاههای تلفن همراه و محبوبیت روز افزون آنها در بین مردم، و همچنین اهمیت رشد شبکههایاجتماعی به واسطه وب ۲٫۰ ، شبکههای اجتماعی تلفن همراه متولد شدند. شبکههای اجتماعی تلفن همراه کانالهای ایدهآلی برای کاربرانی هستند که به دنبال اطلاعات زمانی و مکانی خاصی میگردند، چراکه این نوع اطلاعات اغلب دراینترنت و یا جاهای دیگر در دسترس نیستند. در این مقاله، به مقایسه شبکههای اجتماعی مبتنی بر وب و تلفن همراه، بررسی امکاناتی که به واسطه قابلیتهایدستگاههای تلفن همراه برای این شبکهها فراهم شده است و همچنین فرصتها و چالشهای استفاده از این خدمات می – پردازیم.