سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران پورقاز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
مرضیه بلندی – مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
امیر فلاح –
ناهید کاویانی –

چکیده:

بدست می آید. زعفرانCROCUS.Sativus.Lزعفران ، یکی از با ارزش ترین ادویه هاست که از خشک شدن کلاله های گلهای زعفران با نام علمی از جمله محصولات مهم کشاورزی ایران است و به دلیل اهمیت اقتصادی آن در ارز آوری، طلای سرخ نام گذاری شده است . ۵۹ درصد زعفران جهان می تواند با تامینHACCPبا توجه به افزایش روز افزون سطح توقع مشتریان بویژه در بازارهای جهانی ، استقرار سیستم در ایران تولید می شود. ایمنی محصول، موجب افزایش اعتماد و در نتیجه ارتقاء تجارت بین الملل گردد. به منظور دستیابی به زعفران سالم انجام اقدامات پیشگیرانه بر مبنای روشهای علمی از مرحله برداشت تا بسته بندی ضروری می باشد. در تجزیه و تحلیل عوامل خطرزا ،اطلاعات مربوط به خطرها و شرایط ایجاد آنها به منظور تشخیص میزان تاثیرشان بر ایمنی محصول ، جمع آوری و ارزشیابی میشود