سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مرادیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رسول کاظم زاده – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسین مددی کجابادی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سجاد مرادیان – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این مقاله طراحی و تحلیل یک سیستم خورشیدی هم د رحالت مستقل و هم د رحالت متصل به شبکه با قابلیت کسب حداکثر توان MPPT از این منبع تجدید پذیر می باشد به منظور افزایش قابلیت اعتماد درسیستم از عنصر ذخیره کننده انرژی باتری در لینک DC استفاده شدها ست کنترلر MPPT با دو روش ولتاژ ثابت و P&O دراین سیستم اعمال شده است به منظور کنترل ولتاژ و جریان خط یک کنترل سمت شبکه نیز اعمال گردیده است جهت عملکرد آرایه خورشیدی در نقطه حداکثر توان سیستم ردیاب د رکنترل کننده مبدل بوست گنجانده شده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که با اعمال کنترلر مناسب PV هم د رحالت مستقل و هم درحالت متصل به شبکه قابلیت اتصال به بار را دارد و از طریق این سیستم و کنترلر مناسب می توان نیاز بار را پاسخ داد از نرم افزار MATLAB/Simulink جهت شبیه سازی استفاده گردیده است.