سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد روحانی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
علیرضا جمال – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سیدمحمدعلی حسینی – دانشجوی کارشناسی
محمدمهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

تمامی آزمایشات برروی گسیختگی حالت مرکب درمواد شبه سنگی تحت بارگذاری فشاری ـ برشی نشان داده اند که بار ترک برداری اولیه برای ایجاد ترک بال با زاویه ترک مویی ارتباط دارد اما درباره نحوه عملکرد آن درمیان محققان اختلاف نظرهایی مطرح شده است که تحلیل عددی مبتنی بر روش اجزا محدود گسترده انجام گرفته مسیر پیشروی ترک بال شبیه سازی شده و دلایل وجود ناهمخوانی درنتایج برطبق منحنی بار ـ جابجایی بدست آمده اند نتایج عددی نشان میدهند که بار ترک برداری اولیه درترک بال با افزایش زاویه ترک افزایش پیدا می کند بارانتشار ترک های بال با زاویه بزرگتر ترک بی شاز ترک های کوچک است بویژه زمانی که ترک ها بطول مشخصی برسند جابجایی درابتدای انتشار ترک بال اندک است از این رو وقوع مرحله نموی درآن لازم می باشد.