سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرستو پاکدامن – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سیدمحمود عطاری –

چکیده:

تجزیه و تحلیل صورت های مالی از مهمترین اهداف مدیران شرکت ها محسوب میشود درحقیق با مطالعه اطلاعات و آمار و ارقام موجوددرصورت هایمالی شمایی ازعملکرد شرکت به دست می آید برای رسیدن به این هدف بهترین ابزار نسبت های مالی می باشد به عبارتی نسبت های مالی می تواند برخی از واقعیت های مهم درباره عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را به آسانی آشکار و اطلاعات مربوط به آن را برای تصمیم گیری های مدیریتی ارایه نماید. دراین تحقیق با مطالعه اطلاعات و آمار و ارقام موجود درصورت های مالی نسبت های مالی طی شش دوره متوالی محاسبه گردیده است و هدف ازاین محاسبات بررسی وضعیت گذشته و حال شرکت می باشد تا بادرنظرگرفتن اهداف استراتژیک و بلندمدت و همچنین با آگاهی ازنقاط قوت و ضعف شرکت و اتخاذ راهبردهای شایسته بتوان موجبات بهینه سازی فعالیت ها و بهره جویی قابل قبول از سرمایه گذاری های انجام شده را فراهم آورد.