سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم حافظی – مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

چکیده:

در شرایط کنونی که مفهوم رقابت، سایه سنگین خود را بر عرصه کسب و کار افکنده است، سازمانها و بنگاههای اقتصادی با انگیزه بقا و پایداری در دنیای حرفهای خویش، سعی در کمینه کردن هزینهها و بیشینه کردن کیفیت و سودآوری دارند، چرا که با توجه به وجود محدودیتهای بودجهای و زمانی وپیچیدگی شرایط رقابتی، تنها سازمانهایی توان رقابت در این کارزار را خواهند داشت که کارایی محصول یا خدمات خود را افزایش و هزینههای غیرضروریخود را کاهش دهند. با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، هزینه گونه های مختلف انرژی برای مصارف مختلف رشد چشمگیری یافته و بهینه کردن مصرف انرژی به عنوان یکیاز عوامل موثر در قابلیت رقابت هر سازمان مطرح شده است. از همین رو، سازمانهایی موفقتر خواهند بود که بتوانند از ابزارهای گوناگون بهینه سازی مصرف انرژی بهره ببرند. در این راه، مهندسی ارزش به عنوان یک روش خلاق و قدرتمند بهینهسازی مطرح شده و استفاده از آن توسعهای روزافزون دارد. مهندسی ارزش یک روش سیستماتیک برای رشد و بهبود ارزش خدمات و کالاها با استفاده از بررسی فرآیندها است. از طرفی، کلید اصلی بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت است. اگر منابع و مصارف انرژی در جهت بهرهوری بیشتر مدیریت نشود، دیگر نوع تکنولوژی و سرمایهگذاری بالا برای تکنولوژی اهمیتی ندارد و در حقیقت منابع مالی سازمان به هدر رفته است