سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی چرمی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
محمدباقر شمس الهی –

چکیده:

درمقاله حاضر روشهای آنتروپیک درتعیین عمق بیهوشی از روی سیگنالهای EEG مورد بررسی قرارگرفته است روشهای مختلفی برروی سیگنالهای حیاتی متفاوتی برای ارزیابی عمق بیهوشی بکاررفته است دراین میان چون سیگنال EEG از عضو اصلی متاثر از ماده بیهوشی بدست می آید از اهمیت بسزایی برخوردار است دراینجا نتایج حاصل از اعمال روشهای آنتروپیک برروی سیگنال EEG با هم مقایسه شده است و این روشها توانایی خود را درکمی سازی و ارزیابی عمق بیهوشی بخوبی نشان داده اند.