سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رحمتی – استادیار دانشکدهمهندسی کامپیوتر
سیدحسین خاتون آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

چکیده:

هدف اصلی این مقاله ارائه سیستمی خودکار برای شناسایی ردیابی و تعیین مسیر هر بازیکن و نیز تعیین تیم آن در تصاویر ویدیویی مسابقات فوتبال می باشد تجزیه و تحلیل سیستم ابتدا شامل جداسازی چمن ا زدیگر اشیا میدان بازی مبتنی بر هیستوگرام اصلاح شده و شناسایی بازیکنان با اعمال فیلتر میانه و عملگر مورفولوژی باز کردن است پس از جداسازی ناحیه چمن مشخص نمودن تیم بازیکنان براساس هیستوگرام باز تصویر شده انجام شده است ردیابی بازیکنان نیز با استفاده از روش کلیشه همبستگی تطبیقی انجام شده است درنهایت موقعیت و مسیر هر بازیکن با روش تبدیل هندسی آفین برروی نشانه های خطی استخراج شده از میدان بازی محاسبه شده است.