سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی صفاری – کارشناس برق نظارت برامور بهره برداری
علی اکبر یزدانی – کارشناس برق
زهرا نقوی کنجین – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:

الکتریسیته به عنوان یک منبع انرژی میب اشد که کارگران درمشاغل و صنایع و جمعیت عمومی درمصارف خانگی همه روز با آن مواجهه دارند هرساله درسرتاسر دنیا عده کثیری از افراد بنابه دلایلی دراثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده و یا دچار صدمات ناشی ازبرق می شوند براساس گزارشات الکتریسیته پنجمین عامل مرگ و میرهای شغلی می باشد خطرات ناشی ازبرق شاغلین بخش توزیع و مشترکین صنعتی و غیرصنعتی را متاثر ساخته و آنها را متحمل صدمات و آسیب های ناشی ازکاربرد الکتریسیته می نماید آسیب های ناشی ازالکتریسیته به چهارشکل اصلی تقسیم بندی می شوند برق گرفتگی مرگ شوک الکتریکی سوختگی ها و سقوط که ناشی ازتماس با انرژی الکتریکی میب اشد که خطر اصلی الکتریسیته برق گرفتگی می باشد تجزیه و تحلیل حوادث می تواند درشناسایی نقص های موجود جهت برنامه ریزی درراستای مدیریت و کنترل ریسک ها بعنوان ابزاری کارامد مدنظر قرارگیرد این مطالعه با هدف تعیین علل اصلی حوادث پرسنلی و شهروندی دردو بخش طراحی و اجرا گردیده است.