سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید شریعتی – شرکت توزیع برق منطقه ای اصفهان
حسن یوسفی دارانی – شرکت توزیع برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

از آنجائیکه شبکه های هوایی در تمام شرکت های توزیع دارای مشخصات یکسانی می باشند و روش کار و بهره برداری و تعمیرات روی آنها به صورت یکنواخت انجام می شود. در نتیجه حوادثی که در روی این شبکه های اتفاق می افتد و منجر به خسارات جانی و مالی می گردد مشابه می باشد. لذا در این مقاله جهت تجزیه و تحلیل حوادث شرکت های توزیع از آمار حوادث سال ۷۱ و ۷۲ برق، اصفهان به صورت نمونه استفاده شده است و سعی بر این است که علت اصلی هر یک از حوادث مربوط به شرکت های توزیع مشخص شده و راه حلهایی برای جلوگیی از این گونه حوادث ارائه گردد.