سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید سعید طاهری کوه بنانی – فارغ التحصیل مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی اصفهان،بازرس کار

چکیده:

نیروی انسانی به عنوان سرمایه ای ارزشمند درمسیر توسعه اقتصادی کشور تلقی میشود تامین و حفظ سلامت کارگران که قشرعظیمی ازجامعه را تشکیل میدهد علاوه براینکه یک وظیفه انسانی است نقش کلیدی درحفظ و افزایش نیروی کار و ازدیاد سرمایه ملی دارد این درحالی استکه همه ساله تعدادزیادی ازکارگران به علت حوادث مختلف محیط کاری جان خود را از دست داده و یا دچار اسیب دیدگی های جدی می شوند مهمترین بخش هزینه های حوادث هزینه های انسانی آن ها می باشد مرگهای ناشی از حوادث شغلی باعث اتلاف عمر سالهای کاری و هزینه های مرتبط می گردد امروزه برای تجزیه و تحلیل و بررسی حوادث روشهای متعدد و گوناگونی وجود دارد که از آن جمله می توان بروش آنالیز مبتنی برتغییر اشاره نمود. ChangeBased Analysis دراین مقاله به روش انالیز مبتنی برتغییرات به منظور تحلیل حادثه منجر به فوت پرداخته شده که با استفاده ازتوانمندی های آن میتوان علل بروز حادثه را با دیدی جامع نگر مورد بررسی قرارداد این تحقیق ازنوع توصیفی تحلیلی می باشد که بصورت میدانی انجام شده است.