سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لطف اله عمادعلی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، دانشکده مهندسی

چکیده:

از نقطه نظر ژئودینامیکی، ایران در منطقه ای فعال واقع شده و تهران بعنوان پایتخت ایران در مجاورت گسل های فعالی از قبیل گسل فشاری مشا ) Mosha Fault ( و گسل شمال تهران ) North’s Tehran Fault ( قرار گرفته است. با این وجود، تاکنون تحقیق دقیق و جامعی در مورد تاریخچهزمین شناسی این منطقه صورت نگرفته است. با توجه به اینکه از نظر تکتونیکی ، تهران بر روی کمربند زلزله واقع شده است و گسلهای فعال فراوانی دراطراف آن وجود دارند، این پروژه به منظور بررسی تغییر شکل های پوسته ای و جابجایی های گسل شمال تهران با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و اندازهگیریهایی GPS با بهره گیری از روش آنالیز استرین به انجام رسید