سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

یکی ازموضوعات مهمی که توجه بسیاری از متخصصین صنعت برق را به خود جلب کرده است تلفات درشبکه های توزیع است اولین گام درمطالعات مرتبط با بهینه سازی و کاهش تلفات درشبکه های توزیع شناخت عوامل تلفات اندازه گیری و ارزیابی است ترانسفورماتور به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات شبکه های توزیع محسوبم یگردد و گرچه ترانسفورماتورها طوری طراحی می شوند که هنگام بارگذاری حداقل تلفات را داشته باشند اما زمانی که این تجهیز درارتباط با سایر تجهیزات درشبکه نصب گردید پدیده ای دیگری در تشدید ترفات ترانسفورماتوری نقش بسزایی دارند دراین مقاله ضمن بررسی مولفه های ایجاد تلفات درترانسفورماتور میزان این تلفات را درشبکه برق ابهر مورد بررسی قرارمیگیرد.