سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داوود دوانی – مرکز آموزش جهادکشاورزی بوشهر
محمود دشتی زاده –
محمدرضا خواجه زاده – دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی بهعرضه بیشتر غذا برای جمعیت درحال افزایش و تهیه مواد مغذی کافی و مناسب به شدت انرژی برشده است هدف ازاین تحقیق تجزیه و تحلیل و شناسایی منابع انرژی درتولید خرما دراستان بوشهر بود داده ها ازطریق مصاحبه با ۱۰۶تولید کننده خرما بدست آمد نتایج نشان داد کل انرژِ ورودی ۲۲۹۰۲/۳ مگاژول بود گازوئیل کود شیمیایی و آب آبیاری به ترتیب بالاترین و نیروی انسانی و کود حیوانی کمترین انرژی ورودی را به خود اختصاص دادند داده ها مشخص کرد سهم انرژی مستقیم غیرمستقیم قابل تجدید و غیرقابل تجدید به ترتیب برابر ۵۹/۱۷و۴۰/۸۳و۳۵/۳۱و۶۴/۶۹ درصد از کل انرژ ی به کاررفته بود کل انرژی خروجی ۵۵۸۶۰ مگاژول بود و نسبت انرژی خروجی به ورودی برابر با ۲/۶۱ بدست آمد که نشان میدهد افزایش درمصرف انرژی همراه با افزایش درتولید نهایی نیست