سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خدیجه نصرالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
نعمت اله اکبری – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
صفورا رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده:

صنعت گردشگری صنعتی است که در حال حاضر اهمیت منافع اقتصادی آن بیش از گذشته مطرح است زیرا علاوه بر تاثیر برنرخ اشتغال افزایش درآمد ملی و منطقه ای می تواند زمینه ساز رشد دیگر بخشهای صنعتی نیز باشد گسترش صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه های مختلفی نظیر رفع محرومیت، ایجاد اشتغال و کسب درآمد فرهنگ محیط زیست و خدمات درتعامل است دارای اهمیت فراوانی است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی – اجتماعی آن ناحیه گردیده است بنابراین می تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در استان اصفهان مورد توجه قرارگیرد. به منظور ارزیابی نقشی که این صنعت می تواند بر اقتصاد استان اصفهان داشته باشد دراین پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۵ استان اصفهان اقدام به محاسبه اثر مخارج ارزی گردشگر بین المللی برارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در استان اصفهان شده است.