سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد نوحه گر – دانشیار، عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان
سیروس ارشادی – استادیار، عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه هرمزگان
بهروز احمدی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
فهیمه بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری

چکیده:

طوفان های گرد و غبار پدیده های زیان آور اقلیمی هستند که هر ساله خسارات فراوانی را به جای می گذارند.این پدیده در شرایط بخصوصی از دما، رطوبت و باد به وجود می آید. شناخت هر چه بیشتر طوفان های گرد وغبار و تحلیل آماری آنها در دوره های زمانی بلند مدت جهت کاهش اثرات آنها، ضروری می باشد. وقوع این طوفان ها در سال های اخیر به دلایل متعدد گسترش زیادی پیدا کرده است که آلودگی شدید هوا را درپی دارد. در این تحقیق با مشخص کردن روزهای گرد و غباری در یک دوره زمانی بیست ساله مربوط به ایستگاه سینوپتیک بندرعباس اقدام به تجزیه و تحلیل آماری این داده ها برای حوزه آبخیز جاماش گردید. در بررسی های سالانه مشخص شد که پدیده غالب در حوزه مذکور، پدیده غبار می باشد و نتایج بررسی فراوانی ماهانه برای پدیده گرد و خاک معلق در هوا نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به ماه های گرم و کمترین فراوانی مربوط به ماه های سرد سال می باشد.