سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

اهمیت و لزوم صرفه جویی انرژی در کشور سالهاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما دستیابی به راه حل های منطقی و مشخص هنوز هم یکی از چالش ها و مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. با توجه به پتانسیل بالای صرفه جویی انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی، یک قانون مدون انرژی میتواند زمینه ساز استفاده ی منطقی از انرژی و تولید ارزش افزوده بالاتر شود. لزوم رسیدن به الگویی بهینه در این زمینه نیازمند آگاهی از تاثیرات بخش های مختلف اقتصادی در میزان مصرف انرژی است. در این مقاله با بهره گیری از روش تجزیه، میزان مصرف انرژی و تغییرات در آن در سه بخش صنعت، حمل و نقل و کشاورزی در ایران تجزیه و تحلیل شده است. اثر شدت مصرف انرژی، اثر ساختاری در مصرف انرژی و اثر تولیدی بر مصرف نهایی انرژی، سه اثری است که برای دوره ی ۱۰ ساله در ایران برای سه بخش مذکور بر اساس روش تجزیه محاسبه شده اند و سپس به تحلیل نتایج پرداخته شده است.