سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیدمحمد میرنظامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

استفاده از روش تجزیه فوتوکاتالیستی از جمله روشهای رو به پیشرفت بوده و جهت تجزیه آلاینده های غیرقابل تجزیه توسط میکروارگانیزم ها بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد دراین روشها از انرژی حاصل از تابش امواج نوری بخصوص امواج فرابنفش در حضور کاتالیست مناسب جهت شکستن مولکولهای آلی و تبدیل آنها به مولکولهای معدنی و بی ضرر استفاده می شود نوع کاتالیست در این فرایندها بسیار موثر است لذا در این تحقیق ابتدا با روش احیا فوتونی یونهای نقره به صورت نانو ذرات برروی زئولیت طبیعی ایران کلینوپتیلولیت تثبیت شده و سپس به شناسایی این فوتوکاتالیست با استفاده از تصاویر SEM و الگوی پراش XRD پرداخته شد و رنگبری فوتوکاتالیستی اسید رد ۲۰۶ بعنوان نمونه ای از آلاینده ها ی رنگی مورد استفاده در صنایع نساجی بهینه سازی گردید و شرایط عملیاتی مناسب شامل PH غلظت آلایندهه ا، دما، مقدار نانوکاتالیست با روش تاگوچی بهینه سازی شد.