سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا امیدوارلنگرودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
عباس بهجو –
معصومه شاه بیگی –

چکیده:

پسابهای کشاورزی حاوی سموم یکی ازمنابع مهم آلودگی محیط زیست می باشند یکی از روشهای نوین دوستدار محیط زیست جهت حذف این آلاینده ها استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته برپایه تولید اجزای بسیارفعال و واکنش پذیر مانند رادیکال هیدروکسیل است دراین مطالعه تجزیه فتوکاتالیستی قارچ کش کاربندازیم به کمک غلظت های مختلف نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با قطر متوسط ۲۰nm درحضورپرتوفرابنفش دریک راکتور ناپیوسته بررسی گردید و برای تجزیه کاربندازیم با غلظت اولهی ۴mg/l مقدار بهینه کاتالیست دی اکسید تیتانیوم ۶۰mg/l به دست آمد همچنین سینتیک واکنش تجزیه با معادله شبه درجه اول Hinshelwood –Langmuir تعیین گردید دراین تحقیق مقایسه ای نیز بین تابش نورمرئی و فرابنفش درشرایط غلظت بهینه کاتالیست انجام شد و معلوم گردید کارایی تجزیه فتوکاتالیستی کاربندازیم با تابش فرابنفش حدود ۲ برابر کارایی تابش مرئی می باشد.