سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم قنبریان – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
امیرحسین محوی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین نبی زاده – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم ندافی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

دترجنتهای آنیونی مواد شیمیایی الی هستند که به مقدار زیاد در ترکیبات شوینده و پاک کننده کاربرددارند از میان اینها الکیل بنزن سولفونات خطی به دلیل خواص پاک کنندگی بالا بیشترین مصرف را دارند LAS میتواند برای ارگانیزم های آبزی از جمله باکتریها جلبکها دافنیا و ماهیها سمی باشند و می تواند تجمع زیستی داشته باشد و در کل اکوسیستم پخش شود بنابراین باید نسبتبه حذف آن و جلوگیری از آلودگی آبهای پذیرنده اقدام نمود. هدف اصلی این تحقیق بررسی امکان تجزیه فتوکاتالیزوری LAS با استفاده از نانوذرات TiO2 و تبدیل آن به مواد پایدار و غیرسمی از جمله آب و دی اکسید کربن در یک راکتور دوغابی می باشد دراین تحقیق غلظت ۱۰mg/l از LAS درمراحل جداگانه تحت تاثیر TiO2 UV وت رکیبی از دو مورد فوق انجام گرفت در این تحقیق همچنین اثر غلظت اولیه LAS ، بار PH,TiO2 و دوزهای مختلف UV در میزان تجزیه فتوکاتالیستی LAS مور د تحقیق و بررسی قرارگرفت. نتایج نشان میدهد که بالاترین راندمان حذف LAS با غلظت ۱۰mg/l درph اسیدی میزان ۵۰ میلی گرم برلیتر TiO2 زمان ۳۰ دقیقه و تابش UV درحدود ۹۹/۵% می باشد. همچنین تجزیه و تحلیل سنتتیک نشان داد که تجزیه فتوکاتالیستی LAS می تواند به وسیله مدل درجه یک تخمین زده شود جهت ارزیابی میزان معدنی سازی COD,LAS اولیه و نهایی محلولی که مورد تابش قرارگرفته بود اندازه گیری شد این روش برای غلظتهای پایین LAS مناسب است و برای غلظت های بالا زیاد کارآمد نیست