سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل عطای صالحی – دانشجوی دوره دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اس
محمدحسین حدادخداپرست – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن لامع – استادتمام دانشگاه تهران
محمدباقر حبیبی نجفی – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هسته دو رقم خرما، شامل کبکاب و مرداسنگ برای شناسایی اجزاء شیمیایی مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که هسته های مورد مطالعه بطور متوسط دارای ۶/۷۵% رطوبت و ۵/۶۵% پروتئین ۹/۳% چربی ۴۸/۵% فیبرمحلول درشوینده اسیدی ۶۷درصد فیبرمحلول درشوینده خنثی و ۱/۲۵% خاکستر می باشند. آنالیز مواد معدنی نشان داد که پتاسیم دارای بالاترین مقدار است و پس از آن فسفر، منیزیم ، کلسیم و سدیم قرار دارد. بین مواد معدنی میکرو آهن دارای بالاترین غلظت بود۷/۴میلی گرم درصد گرم وزن خشک)و پس از آن منگنز ، روی و مس قرار داشتند.. تجزیه روغن حاصل از هسته ها به روش کروماتوگرافی گازی نشان داد که اسید اولئیک۴۵/۳۶%اسید چرب غیر اشباع غالب در روغن هسته است و پس از آن اسیدلوریک۱۹/۹۸% به عنوان اسید چرب اشباع غالب قرار دارد