سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش مولا – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
کیومرث بدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دا

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از یک گونه میکروارگانیسم هوازی Thiobacillus thioparus به تجزیه زیستی متیل مرکاپتید در یک راکتور ناپیوسته پرداخته شد. پس از انتخاب میکروارگانیسم، ابتدا باکتری ها در شرایط مناسبکشت داده شد و پس از مخلوط شدن با مواد مغذی درون راکتور قرار گرفت. از سدیم متیل مرکاپتید حل شده در خوراک مایع به عنوان سوبسترا استفاده شد. در این فرایند تا غلظت mM 3/2 متیل مرکاپتید وارد راکتور شد کهدرصد بالایی از گوگرد موجود در متیل مرکاپتید پس از عملیات حذف به گوگرد عنصری تبدیل شد. همچنین دما و pH بهینه ۳۰درجه و ۷/۲ ، بر اساس حذف متیل مرکاپتید و فعالیت باکتری ها برای فرایند مشخص شد. از مهمترین مزایای این روش استفاده از یک روش دو مرحله ای برای حذف متیل مرکاپتان، سرعت بالای حذف، عدم نیاز به انرژی تابشی و حذف معایب روش مراکس می باشد. نتایج حاصل از غلظت های اولیه متفاوت پس از % گذشت ۲۴۳ دقیقه حذف زیستی با بازده بیش از ۵۸ % انجام شد. در شرایط بهینه و مدت زمان بیشتر ۱۳۳ حذف انجام گرفت.