سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

افشین ملکی – دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی
امیرحسین محوی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا رضایی – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط

چکیده:

رنگزاهای آزو به عنوان دسته ای از رنگزاها کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف دارند که در پتانسیل جهش زایی و سرطان زایی برخی از این نوع رنگزاها معلوم شده است این مطالعه بمنظور بررسی میزان تجزیه رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ توسط فرایندهای فتولیز، التراسونولیز، فتولیز پراکسید هیدروژن و التراسونولیز پراکسید هیدروژن انجام شد فرایند فتولیز با استفاده از یک فتوراکتور مجهز شده به یک لامپ کم فشار بخارجیوه طول موج کوتاه و با توان ۵۵ وات و فرایند التراسونولیز توسط یک سونوراکتور مجهز شده به یک مبدل صفحه ای ۴۲ کیلوهرتز با توان ۱۷۰ وات در مقیاس آزمایشگاهی با تاکید براثرات انواع پارامترهای موثر برروی روند رنگبری و راندمان تخریب رنگ انجام گردید. نتایج نشان دادک ه راندمان حذف رنگزا توسط فرایندهای التراسونولیز و التراسونولیز پراکسید هیدروژن بسیار کم و قابل صرف نظر است تقریبا حذف کامل رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ با غلظت اولیه ۲۰ میلی گرم در لیتر در فرایند فتولیز پراکسیدهیدروژن بعد از مدت زمان ۱۰ دقیقه بدست آمد همچنین مشخص شد که ph پایین و غلظت کمتر برای تجزیه مناسب تر است و هرگونه افزایش در غلظت اولیه رنگزا منجر به کاهش سرعت تخریب می شود.