سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیلوفر شعاع اردبیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
پرویز فتاحی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

دراین مقاله مساله جریان مونتاژکارگاهی دو مرحله ای بادرنظرگرفتن محدودیت ماشین آلات و تابع هدف حداقل سازی حداکثر زمان اتمام تمامی کارها موردبررسی قرارمیگیرد جریان مونتاژ کارگاهی یک سیستم تولیدی ترکیبی است که درآن هرکار مجموعه ای ازعملیات تولیدی متفاوتی است که بطور مستقل و همزمان روی ماشین های موازی انجام میشوند سپس قطعات تولیدی جمع آوری شده و به خط مونتاژ منتقل می شوند دراین مرحله مجموعه ای ازقطعات توسط مرحله مونتاژ به محصول مورد نظر تبدیل میگردند دراین تحقیق محدودیت دردست بودن ماشین آلات درنظر گرفته میشود که باتوجه به هزینه بالای ماشین الات مدلها به واقعیت نزدیکتر می شود و توالی حاصله هزینه تولید را کاهش میدهد محدودیت درنظر گرفته شده ازنوع نیمه جمع پذیر میب اشد و پس ازراه اندازی مجدد دستگاه درصدی ازعملیات قبل ازاختلال می بایست مجددا پردازش شود