سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منیره مارصفری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
علی اشرف مهرابی – استادیاران دانشگاه ایلام
عبدالامیر راهنما – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

خرما یکی ازمحصولات غذاییمههم است اهمیت خرما بهدلیل صادراتی بودن آن ونیز ارزش غذایی بالا و محصولات متعدد و متنوع دیگری استکه از آن بدست می ایند ارزش غذایی خرما قابل مقایسه با انواع خشکبار گوشت گاو و مرغ نان تخم مرغ ماهی وسیب زمینی می باشد اهمیت این محصول از نظر ارزش غذایی به دلیل کالری بسیارزیاد آن است به منظور انجام تجزیه به عاملها از ۱۵ رقم خرمای موجوددرمناطق مختلف ایران به طورتصادفی نمونه برداری صورت گرفت و ده صفت مورفولوژی درآن ها اندازه گیری شد نتایج حاصل از بررسی ضرایب عاملی نشانگر اهمیت صفات وزن ده دانه، بافت میوه وزن میوه طول میوه قطرمیوه شکل میوه طول بذر و قطر بذر درگزینش ژنوتیپ های مطلوب است.