سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرجس محمودوند – کارشناس ارشد عمران- مهندسی مدیریت و ساخت ،مدرس دانشگاه
عباس جلالوند – کارشناس ارشد عمران- مهندسی مدیریت و ساخت ،مدرس دانشگاه

چکیده:

با توجه به لازم الاجرا بودن شرایط عمومی پیمان در پروژه های عمرانی کشور و وجود نواقص و ابهامات برخی از مفاد این مجموعه که سبب بروز اختلاف و تنش میان طرفین قرارداد می شود و از آنجایی که جامعه ی پیمانکاران و سازندگان هر کشور ، نقش عمده و تاثیرگذاری در عرصه ایجاد، رشد ، توسعه و پیشرفت جوامع و طرحهای عظیم ملی عهده دار می باشند ، در این نوشتار سعی شده نخست تعهدات و اختیارات کارفرما مطابق بافصل سوم شرایط عمومی پیمان تعریف و پس از تفسیر و تحلیل هریک از مواد این فصل ، به بررسی ابهامات موجود که در قالب سوالاتی مطرحشده ، نقد شود و در نهایت با ارائه پاسخی مناسب در چارچوب این مجموعه ، ضمن استفاده و رفع ابهام و دعاوی از سوی پیمانکاران ، با این امید که به عنوان پیشنهادی جهت اصلاح در تدوین شرایط عمومی پیمان حاکم بر پروژه های عمرانی در بازنگری های آتی مورد توجه قرار گیرد