سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی شیمی
بابک سادات – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی شیمی
فرزانه وهابزاده – مرکز تحقیقات صنایع غذایی و بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

میزان قابل ملاحظهای از آلایندههایی که در محیط زیست منتشر میشوند هیدروکربنهایی هستند که به لحاظ میزان تجزیهپذیری دارای درجات مختلفی هستند. به طور متوسط۷۰%-۴۰ از این آلایندههای نفتی را هیدروکربنهای آلیفانیک تشکیل میدهند. از آنجایی که هیدروکربنهای خطی کوچک C16-C32 میتوانند توسط میکروارگانیزمها به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده شوند، لذا مطالعه پاکسازی زیستی این دسته از ترکیبات نفتی همواره مطرح بوده است. دراین مقاله تجزیهزیستی نرمال هگزادکان توسط قارچ فانروکائت کرایزسپریوم مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مقدار سوسپانسیون اسپری v/v%5، ۱۰ و ۱۵ و غلظت نرمال هگزادکان،۲۵ppm) و۵و۷۵ متغیرهایی بودند که در یک طرح مرکب مرکزی برای مطالعه رشد میکروارگانیزم و میزان تجزیهزیستی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که قارچ فانروکائت کرایزسپریوم توانایی حذف مقدار قابل ملاحظهای از نرمال هگزادکان در محدوده مورد بررسی را داراست.